Ne aramıştınız?

Kuru temizleme Tarihi

Kuru temizleme Tarihi

Kuru temizlemeye (ing: dry scouring) ismini veren mucit Thomas L. Jennings 1821 yılında, patent alan ilk Siyahî Amerikalı olmuştur.

İlk kuru temizleme dükkânı 1845 yılında Jean-Baptiste Jolly tarafından Paris'te açılmıştır.

Giysileri temizlemek için kerosen ve benzin kullanılmıştır.

whatsapp